Ние използваме бисквитки. Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате с това. Запознайте се с Политиката за използване на бисквитките. затвори

Общите условия за ползване 

Уважаеми клиенти,

Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на системата за електронна търговия на “КАМА МИА” АД.

Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия  camamia.bg, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се на  адрес http://www.camamia.bg/authentication?back=my-account, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:
         1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазина за електронна търговия на “КАМА МИА” АД.
         2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за ползване на магазина за електронна търговия на “КАМА МИА” АД.
         3. Доброволно изразява съгласието си за обработване на личните му данни при създаване и управление на профил в  магазина за електронна търговия, според Политиката за Поверителност на “КАМА МИА”        

          4.Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от “КАМА МИА” АД, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

        “КАМА МИА” АД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

Процедура за пазаруване

Когато направите поръчка за закупуване на продукти от “КАМА МИА” АД, автоматично получавате e-mail, потвърждаващ успешното й оформяне, и съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през уеб-сайта camamia.bg представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, подлежаща на разглеждане. Поръчката се смята за приета от момента, в който представител на “КАМА МИА” АД контактува с Вас и получи Вашето потвърждение за валидността на поръчката.

При оформянето на покупката от клиента се изисква:
1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт.
2.Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърждавам". Чрез натискане на бутона "Потвърждавам" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия.
3.След получаване на валидна поръчка представител на “КАМА МИА” АД се свързва с Клиента по телефона или чрез e-mail за да го уведоми за:
            а) наличността на поръчаните артикули (включително размер, цвят и другo)
            б) цената за доставка на стоката
            в) срок за доставка на стоката
4. В телефонния разговор (или по e-mail) Клиентът потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.
5. Клиентът получава по e-mail съобщение за изпратената поръчка, което съдържа окончателните детайли на пратката, като вид и брой на изпратените артикули, цена на доставка, дата на доставка и обща сума за плащане.

Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Плащането на стоките се извършва в български лева.

Обявената за всеки един продукт цена, важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.

Дължимата от клиента сума за доставка на стоката се калкулира автоматично, като стойността на доставката е фиксирана и зависи от избрания адрес/ офис. Общата дължима сума по сделката се финализира след изчисляване на разходите по доставката и потвърждение за същата от страна на клиента.

“КАМА МИА” АД не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка (или до поискване от офис) в съответствие с посочените  Тарифи за доставка и настоящите Общи условия.

При поръчка на стойност над 200,00лв доставката е безплатна. При безплатна доставка не се предлагат допълнителни куриерски услуги или са за сметка на клиента.

Срок на доставка

Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е до 2 работни дни от момента на изпращането. Нормалният срок за изпълнение на поръчка е от 1 до 3 работни дни. Ако продуктът не е на склад (особено в случаите на изчерпан внос или недостатъчно произведено количество), срокът е по-дълъг.

Трябва да се има предвид, че за всяка поръчка е необходимо технологично време за изпълнение: разговор с клиента и уточняване на детайлите, пакетиране, подготовка на опис, пратка, товарителница и заявка на куриер. В тази връзка, поръчки, осъществени след 14:00ч, се обработват на следващия ден.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

Гаранция

“КАМА МИА” АД гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
Веднага след получаването на пратката, но не по-късно от 24 часа, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.

Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката.
Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията на стоката.

Права и задължения

“КАМА МИА” АД се задължава да достави поръчаната стока в уговорения срок.
“КАМА МИА” АД се задължава да изпълнява уговорките с клиента с дължимата грижа.
“КАМА МИА” АД НЕ носи отговорност за невярна информация, подадена от производителя.
“КАМА МИА” АД НЕ се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон.

“КАМА МИА” АД не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на “КАМА МИА” АД.

Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава, и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до 24 часа след получаването  на пратката.

Клиентът има право да иска връщането на стоката ако е налице несъответствие с поръчания размер. Рекламацията при несъответствие с поръчания размер се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако е налице несъответствие с поръчаната търговска марка. Рекламацията при несъответствие с поръчаната търговска марка се предявява при установяване на несъответствието, но не по-късно от срока на гаранцията, ако такава е предоставена.

Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на уговорената.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от покупката в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:
         1. Възстановяване на заплатената сума;
         2. Замяна на стоката с нова;

        При предявяване на рекламация, представител на “КАМА МИА” АД може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията.

Във всички случаи на връщане на стоката трябва  да бъде предварително уведомен представител на “КАМА МИА” АД.

 • Клиентът се задължава да посочи валидни телефон  и адрес за доставка!
 • Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки.
 • Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно уговореното.
 • Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки.
 • Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки.
 • Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях.
 • Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация.
 • Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права.
 • Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за ползване магазина за електронна търговия на “КАМА МИА” АД.


Защита на личните данни

“КАМА МИА” АД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

“КАМА МИА” АД се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите за целите, за които са получени, според Политиката за Поверителност. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно.

“КАМА МИА” АД се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица, освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
“КАМА” АД се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

 • Обработка на клиентска поръчка.
 • Статистически цели, за подобряване работата на магазина.
 • Администриране и обслужване съдържанието на магазина.


Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас.
Когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от “КАМА МИА” АД чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от “КАМА МИА” АД, моля направете правилната отметка в определената за целта кутийка на адрес: http://www.camamia.bg

Снимки, илюстрации и описание на артикул

Публикуваните в този уеб-сайт описание и снимки на продукти са за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез официалния сайт на производителя.

Авторски права

Авторските права върху всички текстове, материали, изображения, картинки, документи, бази данни и друга информация в сайта www.camamia.bg са собственост на “КАМА МИА” АД. Съдържанието на страницата е под закрила на "Закона за авторското право и сродните им права" (ЗАПСП). Информацията, материалите, изображенията и текстовете се предоставят от “КАМА МИА” АД като услуга и потребителите могат да ги използват единствено за лично осведомяване.

Използваните на страницата, търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и други обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени. Всяко копиране, възпроизвеждане или използване по друг начин на материали или части от материали от страницата, освен за лични нетърговски цели, може да се извършва само след изрично писмено разрешение от страна на “КАМА МИА” АД, при условие че всяко копие на такъв материал трябва да съдържа означение за авторските или другите права на интелектуална собственост.

Авторските права върху материалите, публикувани на Интернет страницата на “КАМА МИА” АД, са притежание на “КАМА МИА” АД или на създателя на съответния материал. Всяко непозволено използване на материали, публикувани на страницата води до нарушаване на Закона за авторското право и сродните му права.

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между “КАМА МИА” АД и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Авторски права  “КАМА МИА” АД - 2013-2022. Всички права са запазени.


Top